Al Jubail, Saoedi Arabie

9-11-2015

Project in Al Jubail in Saoedi Arabie

Van montair process technology BV uit Kronenberg hebben wij de opdracht gekregen om fundaties en staalconstructie te bepalen voor project in Al Jubail in Saoedi Arabië

Meer informatie zie onderstaand afkomstig van nieuwsbrief op website van montair.

Zie ook www.montair.nl

Montair breidt uit naar Saoedi Arabië

In juli 2015 heeft Montair van National Environmental Preservation Co. (BeeA’h) in Al Jubail, Saoedi Arabië, een miljoenen opdracht ontvangen voor de engineering, vervaardiging en levering van hun tweede uitbreidingsproject voor de verbranding van schadelijke stoffen waaronder vaste stof, hoog- en laag calorische vloeistoffen en slib.

Dit turnkey project is de derde verbrandingsinstallatie van dit type op het bedrijf in Saoedi Arabië. Het systeem bestaat uit diverse tanks waarin alle ontvangen vloeistoffen verdeeld worden en naar de verbrandingsinstallatie worden gevoerd; een verwerkingsinstallatie voor slib en een afvalverwerking met toevoer naar de verbrandingsinstallatie voor vaste stoffen waaronder ook vaten, TBC’s en pallets.

Alle hierboven genoemde soorten afval worden middels speciale voedingssystemen, waaronder ook een shredder, naar een rotatieoven gevoerd. De afgassen afkomstig van deze rotatieoven worden verbrand in een verticale verbrandingskamer SCC (Secondary Combustion Chamber) tot een temperatuur van 1.200°C. De rotatieoven, alsook de SCC, zijn elk voorzien van twee aardgasbranders waarin ook laag- en hoog calorische vloeistoffen verbrand kunnen worden. Het luchtreinigingssysteem voor de behandeling van de afgassen afkomstig uit de SCC bestaat uit een verdampingskoeler, een tien kamers hebbende slangenfilter met dosering van calciumhydroxide en actiefkool, een quench-koeler, een gepakte bed kolom, twee zuig-trek ventilatoren en een 30 m hoge afblaaspijp.

Naast de levering van bovengenoemde componenten bevat de opdracht ook het voorzien van alle civiele werkzaamheden waaronder alle afvoersystemen, aanleg van wegen en een fundatieplaat waarop de installatie komt te staan, de volledige bekabeling van het systeem als ook de computersturing ervan.