ENEXIS EN VAN MEIJL-VERHAEGH: EEN BLIK OP DE TOEKOMST

Enexis Netbeheer is één van de 7 regionale netbeheerders in Nederland. De belangrijkste taak van Enexis is het aanleggen en onderhouden van het energienet in Nederland. Bovendien zorgen zij als netbeheerder voor het transport van energie: Enexis vervoert energie van een 150 kV station of het gasstation naar uw woning of uw bedrijf. Vanwege de energietransitie moet het bedrijf de komende jaren een flinke slag maken, niet alleen qua investeringen, maar ook zeker qua capaciteit. “We lopen op dit moment tegen een capaciteitsprobleem aan. Dit heeft te maken met verschillende factoren, maar we doen er alles aan om dit recht te trekken, al zal dat een flinke uitdaging worden. Op dit moment gaan de ontwikkelingen sneller dan wij kunnen bijhouden”, aldus bouwkundig projectengineer van Enexis, Chris van Thiel.

Zo tellen de provincies Noord-Brabant en Limburg rond de 60 hoogspanningsstations. Op maar liefst 90 procent van die stations moet de komende 10 jaar een uitbreiding worden gedaan om alles in de toekomst te kunnen faciliteren. Dat lijkt onbegonnen werk, zeker omdat Enexis ook helemaal afhankelijk is van Tennet, een Nederlands-Duitse transmissienetbeheerder die alle hoogspanningsmasten in bezit heeft. Chris: “Zij moeten ook mee met deze ontwikkeling. Doen zij dat niet, dan staan ook wij stil.”

Om toch al een goede slag te slaan in de energietransitie werken Van Meijl-Verhaegh en Enexis al geruime tijd samen om enkele stations aan te passen, en deze samenwerking bevalt. “Op heel veel hoogspanningsstations moeten aanpassingen worden gedaan, dus daar moeten we de constructie goed bestuderen. Dat is waar Van Meijl-Verhaegh om de hoek komt kijken”, zegt Chris. Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de twee is het station in Moerdijk. Daar werd de oude installatie, die al enkele jaren buiten bedrijf was, binnen een bestaand gebouw verwijderd en vervangen door een totaal nieuwe installatie. Chris: “Dat had nog best wat voeten in de aarde. Er moest namelijk een hele nieuwe constructie worden gemaakt. Gelukkig werk ik al vele jaren samen met Guus, werknemer van Van Meijl-Verhaegh. Hij heeft daar een groot aandeel in. Samen met hem heb ik dit mogen uitwerken en eerlijk is eerlijk: dit zijn wel de leukste projecten om te realiseren.”

Voorlopig doet Enexis er alles aan om in 2030 zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Chris: “De politiek gebruikt vaak ferme taal, maar hebben weinig tot geen verstand wat er echt speelt. Politiek gezien is het wellicht allemaal correct wat zij zeggen, maar praktisch is het niet haalbaar. Wij kunnen niet binnen 30 jaar van het aardgas af. We doen ons best, maar we hebben ook nog eens te maken met een gebrek aan mensen in onze sector.” Bij Enexis is het namelijk niet ‘solliciteren en beginnen maar’, er gaat een behoorlijk voortraject aan vooraf. “Ik heb jaren training gehad om te komen waar ik nu ben. Je kunt niet verlangen van mensen dat zij direct weten wat te doen, daar is training voor nodig, maar die tijd krijgen wij niet van de overheid”, vult Chris aan. Wel investeert Enexis de komende jaren voor een miljoenenbedrag in de energietransitie. “En nog doen wij dat met mate. We investeren met publiek geld, daar zijn we gewoon voorzichtig mee. We willen verantwoord met dat geld omgaan, dus het moet echt rendabel zijn willen we investeren”, aldus de projectengineer van Enexis. “Maar we gaan ervoor, samen: met een blik gericht op de toekomst”, sluit Chris af.

22.jpg

Ga terug naar het overzicht