3D rekenen en 3D tekenen

Tekenen en rekenen in 3D heeft de toekomst

De tekentafel en de rekenmachine vormden jarenlang het belangrijkste gereedschap van de tekenaars en constructeurs van adviesbureau Van Meijl-Verhaegh. De tijd van ambachtelijk tekenen en rekenen is voorgoed voorbij. Op maat gesneden softwareprogramma's hebben hun intrede gedaan. Stap voor stap is in 25 jaar de overstap gemaakt driedimensionaal (3D) tekenen en calculeren.

Inzichtelijk ontwerp

Tekenen en rekenen in 3D heeft het werk van de constructeurs een nieuwe dimensie gegeven. Een dimensie waar ook partners in het bouwproces de vruchten van plukken. Een 3D-ontwerp maakt het bouwproces veel inzichtelijker. Deze nieuwe manier van werken sluit aan bij de zogenoemde BIM-werkmethodiek. Deze afkorting staat voor Bouwwerk Informatie Model. Met BIM realiseren we virtueel het volledige bouwproject, voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat.

Faalkosten verlagen

BIM heeft de toekomst. Fouten of vergissingen die in 2D-tekeningen niet te zien zijn, kunnen dankzij tekeningen en berekening in 3D in de toekomst voorkomen worden. Dat is een flinke stap voorwaarts. 3D-tekenen en rekenen draagt zo een steentje bij om risico's te vermijden en faalkosten te verlagen. Niet verwonderlijk dat adviesbureau Van Meijl-Verhaegh hoog inzet op 3D.

Functie van onderlegger

Leuke bijkomstigheid van de 3D-tekeningen is een nieuwe functie ervan op de bouwplaats. Zowel hoofdaannemers als onderaannemers gebruiken de tekeningen als onderlegger voor hun werkzaamheden. Daarmee hebben ze een veel grotere meerwaarde gekregen dan de ambachtelijke tekeningen die constructeurs vroeger op de tekentafel maakten.

Tekla Structures wordt door ons bureau ingezet om efficiente 3D tekeningen te maken. Ons bureau levert een waardevol BIM met een hoge mate van nauwkeurigheid en kwaliteit vanuit essentie van engineering, waar onze projectpartners uitstekend mee verder kunnen.

Tekla BIMsight wordt door ons bureau ingezet voor projectsamenwerking. De gehele bouwkolom kan hun modellen combineren, conflicten identificeren en allerlei projectgebonden informatie met ekaar delen in een gemakkelijk te gebruiken 3D omgeving.

RFEM wordt door ons bureau ingezet om efficiente 3D berekening te maken. RFEM kan uitgewisseld worden met Tekla Structures.