Project samenwerking

Efficiënter werken dankzij BIM

Nauwkeurig uitgewerkte 3D-bouwtekeningen zijn onmisbaar voor u als aannemer. Soms treden er tijdens de bouwfase zogenoemde clashes op. De reden: de werkmethodieken die architecten, installateurs en constructeurs in hun bouwtekeningen hanteren, zijn niet 100% op elkaar afgestemd. Deze conflicten kosten u veel tijd en handenvol geld. Met een ingenieus softwarepakket voegt Adviesbureau Van Meijl – Verhaegh de verschillende bouwtekeningen samen tot één geheel. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium mogelijke conflicten signaleren en daarop anticiperen door de uitvoeringstekeningen aan te passen.

Besparing tijd en geld

Samenvoegen van in 3D uitgewerkte bouwtekeningen geeft het bouwproces een krachtige impuls. De bouw verloopt veel vlotter, doordat we ongewenste stagnatie door fouten of conflicten voorkomen. De bijbehorende besparing van tijd en geld is alleen mogelijk als er bij u als aannemer ook een bewustzijnsverandering optreedt. Het is immers niet meer van deze tijd om conflicten pas tijdens de bouwfase op te lossen.

BIM basis ILS

Een toenemend aantal partijen in de bouw sluit zich aan bij het initiatief voor een BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS), op basis van open BIM-standaarden. Ook hierbij sluiten wij ons aan.

De BIM basis ILS omvat heldere afspraken over het uitwisselingsformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie.
Klik hier voor meer informatie.

Tekst en uitleg over 3D-modellen

Als aannemer werkt u veel efficiënter door de uitvoering naar voren te halen. Van achter het beeldscherm kunnen we mogelijke clashes voor u identificeren en oplossen. Grote aannemers werken al met deze nieuwe 3D-modellen. Adviesbureau Van Meijl – Verhaegh biedt kleinere aannemers en particuliere bouwprojecten nu ook de mogelijkheid om deze flinke stap voorwaarts te zetten. Interesse? Graag geven we u meer tekst en uitleg over deze innovatieve 3D-modellen. Bel (0493) 34 88 00 of mail info@meijl.nl om een afspraak te maken.