Toezicht

Tijd en geld besparen met Toezicht uitvoering

Al ruim 20 jaar bouwen en vertrouwen aannemers op de expertise van Adviesbureau Van Meijl – Verhaegh. Het is ons vak om bouwkundige constructies nauwkeurig te berekenen en schematisch te tekenen. Ook voor de aanvraag van een bouwvergunning klopt u zelden tevergeefs bij ons aan. Sinds kort plukt u ook tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject de vruchten van onze deskundigheid.

Onafhankelijk en objectief oordeel

We zijn al gewend om gedurende de bouwfase extern aangeleverde stukken vanuit ons kantoor te controleren. Daar komt nu een extra discipline bij. Onze experts trekken hun veiligheidsschoenen aan en zetten hun bouwhelm op om op locatie diverse fases van het bouwproces te controleren. De kwaliteit van het uiteindelijke gebouw is erbij gebaat als we essentiële schakels kritisch tegen het licht houden. Uw voordeel als opdrachtgever/aannemer: u kunt altijd rekenen op een onafhankelijke controle van het bouwproces.

Onderdelen controle

We kunnen de volgende onafhankelijke controles voor u uitvoeren:

  • aanlegniveau fundering (de basis van het gebouw)
  • wapening fundering als u staal of palen als fundering kiest
  • verdiepingsvloeren
  • staalconstructie van industriële gebouwen

Waarop letten we?

Bij elke controle checken we of de uitvoering correspondeert met de aangeleverde bouwtekeningen. Het maakt niet uit of een externe leverancier of Adviesbureau Van Meijl – Verhaegh zelf deze bouwtekeningen vervaardigd heeft. De kans bestaat dat we afwijkingen constateren. Met simpele aanpassingen kunnen we problemen voorkomen en zo onvoorziene kosten beperken. Bovendien ontvangt u tips om de uitvoering en/ofde kwaliteit van het uiteindelijke gebouw te verbeteren. Al onze bevindingen leggen we per bouwfase vast in een beknopt en helder rapport.

Prijzen en meer informatie?

Als opdrachtgever bepaalt u zelf in welke fase u onze expertise wilt inzetten. U kunt ons inschakelen als u als aannemer de opdracht krijgt of als een bouwfase van start gaat. Per fase rekent Adviesbureau Van Meijl – Verhaegh een standaard prijs. Het spreekt voor zich dat de omvang van het bouwproject hierbij ook een rol speelt. Wilt u als aannemer tijd en kosten besparen tijdens het bouwproces? Graag geven we u tekst en uitleg over onze dienst Toezicht uitvoering. Interesse? Bel (0493) 34 88 00 of mail info@meijl.nl om een afspraak te maken.