Vraag en antwoord

1. Wat valt er onder onze werkzaamheden?

Bij al onze offertes is een bijlage toegevoegd "werkomschrijving". Per fase staat hierop aangegeven welke werkzaamheden wij verrichten c.q. hebben meegenomen. Voorbeeld is in een bijlage weergegeven. Wij leveren over het algemeen onze stukken aan t.b.v. aanvraag bouwvergunning. Tijdens uitvoering is alleen controle van verdiepingsvloeren meegenomen. Op verzoek kunnen werkzaamheden t.b.v. uitvoeringsfase apart aangegeven worden. Aangezien dit maatwerk is, dient hierover met ons bureau contact opgenomen te worden.

2. Worden constructietekeningen en berekeningen automatisch doorgestuurd naar de gemeente?

Tekeningen en berekeningen worden automatisch verstuurd naar de architect of persoon die via het omgevingsloket gaat indienen. Bij ons dient wel bekend te zijn wie uiteindelijk alle stukken gaat indienen bij het omgevingsloket van de gemeente. Alle stukken worden digitaal ingediend.

3. Wat is een funderingsadvies?

Op het perceel dient door een geotechnisch bureau sonderingen gemaakt te worden. Dit is noodzakelijk om de gesteldheid van de grond te kunnen bepalen. Aan de hand van deze sonderingen kan bepaald worden of een fundering op staal of palen toegepast moet worden. Middels een funderingsadvies wordt aangegeven welke keuze kan worden gemaakt. Dit advies wordt uitgevoerd door het geotechnisch bureau. Aan de hand van deze gegevens bepaalt ons bureau hoe breed de fundering dient te zijn en welke wapening moet worden toegepast. Indien de sonderingen een dusdanig duidelijk beeld geeft dat de keuze hieruit is op te maken is een advies niet noodzakelijk. Ons bureau zal adviseren of een dergelijk advies nodig is. Wij werken met een aantal bedrijven samen. Neem hierover met ons contact op.

4. Zijn dilataties in het metselwerk noodzakelijk?

Er dienen dilataties aangebracht te worden in het binnen- en buitenmetselwerk. De leverancier van de stenen geeft aan waar de dilataties geplaatst dienen te worden. Deze kunnen ter controle aan ons bureau worden gestuurd.

Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de volgende instanties:
Baksteen metselwerk: K.N.B., tel. 026-4959110
Kalkzandsteen metselwerk: C.V.K., tel. 035-6250250
Betonstenen: M.B.I., tel. 0413-362931

5. Mogen de funderingssleuven uitgegraven worden of moet een bekisting toegepast worden?

Er zijn gemeenten welke eisen dat altijd een bekisting toegepast wordt. Het is mogelijk om funderingssleuven uit te graven, maar de volgende punten dienen in acht te worden genomen.
a. Inkalven van sleuven in natte perioden
b. Inkalven van fundering tijdens storten
c. Waarborgen van betondekkingen
d. Positie van wapeningsstaal waarborgen
e. Stroken 30 mm dikker uitvoeren dan op onze tekening is aangegeven.

6. Welke stukken worden door ons gecontroleerd in uitvoering?

  • Verdiepingsvloeren, dilataties metselwerk en staalconstructies worden op uitgangspunten gecontroleerd. Maatvoering dient ten alle tijde door aannemer c.q. opdrachtgever gecontroleerd te worden.
  • Inhoudelijke berekeningen van derden is hun verantwoordelijkheid.
  • In controle fase dienen tekeningen en berekeningen op witdruk aangeleverd te worden.
  • Definitive tekeningen per mail aanleveren.
  • Alle te controleren tekeningen / berekeningen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.

7. Moeten de constructietekeningen en berekeningen samen met de bestektekeningen van de architect naar de gemeente worden gestuurd?

Dat hangt af van de gemeente. Er zijn gemeenten die dit verplicht stellen, anders wordt de bouwvergunning na 2 weken ontvankelijk verklaard. Er zijn gemeenten die stellen dat zij tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de benodigde stukken van ons bureau ontvangen moeten hebben.

Informeer bij architect of gemeente welk termijn wordt gehanteerd.